Tipărire

Etica comportamentului la parcurgerea Drumului Fructelor

Scris de admin. Posted in Uncategorised

Pentru ca în timpul parcurgerii Drumului Fructelor să nu cauzăm daune satelor și peisajelor străbătute, considerăm absolut importantă conformarea cu sugestiile următoare:

  • Să umblăm fără zgomot în natură, respectiv în localitățile atinse, având grijă să deranjăm cât mai puțin viața lor de toate zilele.
  • Să respectăm lumea obișnuințelor locale, să avem stimă față de ele când suntem  preocupați cu cunoașterea meleagului.
  • Dacă dorim să facem înregistrări foto sau video, să cerem acordul localnicilor.
  • Să nu luăm din fructele livezilor aflate în proprietate personală fără consimțământul  gospodarului.
  • Când suntem în livada gospodarului pentru a degusta fructele, să nu cauzăm prejudicii pomilor, să avem grijă de ele.
  • Să respectăm drepturile de proprietate privată.
  • La parcurgerea Drumului, să nu ne abatem de la el când ajungem la fânețe și pășuni, să menținem traseul.
  • Deșeurile să nu fie aruncate, să le purtăm până la primul loc de colectare.

Și de ce să fim atenți la toate acestea, și la multe altele?

Deoarece dacă nu facem așa, atunci în mod direct sau indirect contribuim la deteriorarea tocmai acelor valori locale, pentru care am ales să venim în aceste ținuturi.

Autentificare