Cikkek

Nyomtatás

Gyümölcsút

Írta: admin. Posted in Uncategorised

Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon.

(Eötvös József)

Bár Eötvös József gondolatára később találtunk rá, mégis az általa megfogalmazott szellemben dolgoztunk, amikor az útvonal létrehozásánál az irányt terveztük.
Az Udvarhelyszéki Gyümölcsút, mint tematikus zöldút, egy 75 kilométer hosszú kerékpáros túraútvonal, amely 14 település és 5 község területén halad át. 
Az érintett települések közé tartozik Székelypálfalva, Firtosváralja, Énlaka, Firtosmartonos, Csehétfalva, Tordátfalva, Tarcsafalva, Bencéd, Kecset, Farkaslaka, Székelyszentlélek, Nyikómalomfalva, Sükő és Farcád.
A 75 km hosszú túraútvonalon piros C betű és egy aranysárga alma, mint a Gyümölcsút saját jelzése, valamint 21 darab információs és 86 darab ismertető-irányjelző tábla segít a túrázónak a tájékozódásban.
Egész Udvarhelyszéken nagy múltra tekint vissza a hagyományos gyümölcstermesztés.
Jó gyümölcstermő vidékként, fontos élelem, jövedelem, csereáru forrás volt hajdanán és napjainkban is egyre inkább teret nyernek, felértékelődnek a helyi termények, tiszta élelmiszerek.
Abban kíván szerepet vállalni az Udvarhelyszéki Gyümölcsút, hogy felhívja a figyelmet: itt az idő a változtatásra, meg kell őrizni a meglévő értékeinket, de telepítsünk újból gyümölcsösöket is, éljünk és cselekedjünk tudatosan gondolkodva...

Nyomtatás

Kedves Barangoló!

Írta: admin. Posted in Uncategorised

A honlap amit éppen talán most fedezel fel a székelyudvarhelyi Vulticulus Földrajzi Társaság,  Udvarhelyszéki Gyümölcsút nevű kezdeményezése révén készült.

Erről a kezdeményezésről, a 75 km-ről, 14 faluról ejtünk pár szót, ízelítőként az alábbiakban.

Történetünk a székelyudvarhelyi  Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért  „Hagyományaink Gyümölcsei” elnevezésű projektje kezdetéig (2009) nyúlik vissza. A Norvég Kormány által finanszírozott program keretében elindult egy gyümölcsész-képző tanfolyam, amely udvarhelyszéki gazdák jelentkezését várta, nem is hiába!

Ezen a képzésen magam is részt vettem és egy ilyen alkalom folytán pattant ki a szikra egyik előadó tanárunk révén, hogy a gyümölcsészetet nem csak lehet, hanem kifejezetten előnyös kapcsolatba hozni a turizmussal.

A szikrából lassanként ötlet lett, mivel akkor még a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának Turizmusföldrajzos hallgatója voltam.

Az ötlet a közösségek kulturális, természeti értékeit kerékpáros útvonalra felfűző, a helyi közösségek gazagasági, megélhetési helyzetét javító gondolattá vált a fenntarthatóság és főképp a természet iránti szeretet eszméjében.

Az Udvarhelyszéki Gyümölcsút kezdetben egy gyakorlatiasabb államvizsga téma tervének készült, mindaddig amíg a Civitas Alapítvány pályázatot nem hirdetett a hagyományos gyümölcsészet témájában minél több embert mozgósító, minél inkább figyelemfelkeltő pályázatokat várva.

Megismerkedve a Vulticulus Földrajzi Társasággal, illetve szakirányító tanárom segítségével, együtt gondoltuk ki a részleteit és írtuk meg a pályázatot.

A többi érdekes témájú, bár szerényebb léptékű pályázatok mellett, őket is meglepte a Gyümölcsút pályázata, viszont mint a pályázat pozitív elbírálása folyamán, mint a kivitelezés alatt igyekeztek kellő lökést adni a jövőre nézve.

A pályázat megnyerését követően alakult ki a Gyümölcsút kezdeteiben a munkába „apait-anyait” beleadó 3 tagú csapat:

 • Kilyén Barna, a Vulticulus elnöke vállalta a marketingterv, design, arculat, táblaszerkesztési munkálatokat;
 • Magyari Attila és Jómagam vállaltuk a terepi munkálatok megszervezését, adat és információ gyűjtést, a közösségek értékeinek felkutatását, logó tervezést, szövegírást, illetve a kapcsolatfelvételt a 14 falu kulcsembereivel.

A kolozsvári turizmusföldrajzos hallgatók közül nem egy komoly önkéntes munkával, szerkesztéssel, térkép digitalizálással, korrektúrázással és hasznos véleményeivel volt a munkánk segítője, minőségellenőrzője. Ugyanakkor külön kiemelném néhány lelkes tanárunk türelmét és segítségét. Köszönjük mindenkinek!

A következőkben, tapasztalatainkra helyezve a hangsúlyt, igyekszünk bemutatni a legfontosabb lépéseket, gondolva azokra is, akik hasonló célokat kitűzve igyekeznek munkájukat eredménnyel zárni. Bár csak a legfontosabb tapasztalatainkat említhetjük, szívesen nyújtunk segítséget hasonló munkában tevékenykedőknek, azért is mert számunkra is elkelt volna mások meglátása egy-egy munkafázist illetőleg:

 • Logótervezés, ismertető megírása;

A projekt ismertetője fontos eszközünk volt, főként a terepmunkálatoknál,  szívesen adtuk oda bárkinek,  aki érdeklődött a munkánkról.

A logóról a logótörténet menüpontban  olvashatsz.

 • Kapcsolatfelvétel, interjúk, terepbejárás, GPS-es mérések;

Érdemes és gazdaságos, ha lehetőség szerint minél átgondoltabban szervezzük meg ezeket a munkálatokat. Sok üzemanyagunkat bánta, hogy nem mindig ezek a gondolatok jellemezték egyik-másik terepmunkánkat.

 • Szponzorok keresése;

Egy ilyen jellegű projekt kivitelezésénél fontos megértetni a helyi vállalkozókkal, hogy a cél nem önös érdekeket táplál és igyekezni kell azt elérni azt, hogy bizonyos mértékben kötelességüknek érezzék a projekt támogatását akár csak szerény segítségekkel is. Sok kicsi sokra megy, ez a tapasztalatunk és ezúton is köszönjük segítségüket!

 • Adatok, források feldolgozása, szövegírás, fordítások;

Szövegek megírásakor nagyon fontos egy második, korrektúrázással foglalkozó személy jelenléte a folyamatban. Ha több nyelvű kiadványok készülnek, a fordításhoz igényes, stabil és lehetőleg egy fordító szükséges, így stílusban és minőségben sem térnek el a szövegek egymástól.

 • Táblák tervezése, próbanyomtatás;

Sok apró részlet (képek, betűtípus, betűnagyság, színek, árnyalatok) sorsa dől el egy próbanyomtatás során. Ne mulasszuk el elkészíteni!

 • Munkatábor;

A táborhoz több helyről kérhetünk fel önkénteseket. A mi esetünkben egyetemisták alkották az önkéntesek többségét, de szép számmal segítettek be a festés, táblaállítás idején a helyiek is.

Fontos, főleg a festés lebonyolításakor, a jó idő, a meleg. Igyekezni kell előre felállítani  a csapatokat és átbeszélni a forgatókönyvet, ez nagyban növelheti a hatékonyságot.

A jókedvhez elengedhetetlen egy kis figyelmesség, mivel nem könnyű a  munka, napi akár 20 km-t túrázni és közben az útvonalat festeni.  Mindezeket a költségeket is jó beleszámolni a projekt költségvetésébe.

 • Sajtótájékoztató;

Nem kell túl nagyra  gondolkodni. Mindenképpen szükséges egy ilyen rendezvény, mivel ekkor nyílik rá alkalom, hogy megismerjék mindazt amin eddig dolgoztunk. Fő szempont az egyszerűség, az ötletesség és a szíves vendéglátás, esetleg valami témába illő érdekesség. A mi esetünkben egy kis lekvárkóstolás volt, pánkóval (fánk), házi bor és gyümölcs pálinka.

 • Szórólap, weboldal;

Számunkra a szórólap elkészítésekor a használhatóság, hordozhatóság és a letisztultság voltak a fő szempontok, amin ráadásként helyet kaptak apró érdekességek, egyedi jegyek.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik türelmükkel, idejükkel, szellemi, anyagi segítséget nem sajnálva, vagy mindössze jó szándékukkal segítettek nekünk, amikor a falvakat jártuk, adatot gyűjtöttünk, amikor nehézségeink adódtak.

Igyekszünk őszinte munkánkkal és igyekezetünkkel meghálálni.

Végezetül pedig, történetünk akkor válik teljessé ha megismerünk Téged és viszont, Te is minket, amennyiben általunk megismert és megosztani kívánt élmények után kutatsz, bízunk benne, hogy a sors úgy is összehoz bennünket.

Ennek megkönnyítésére és a sors kezének irányítására szolgál ez az internetes oldal, figyelemfelkeltő böngészést kívánunk!

Bándi Ferenc

Nyomtatás

Logó történet

Írta: admin. Posted in Uncategorised

Egy olyan logót igyekeztünk megtervezni és kivitelezni, amely semmiféle mellékismertető nélkül nyújthatja azt a benyomást, amelyből kiérzik a Gyümölcsút Szellemisége.

A Szellemiség egy befele kanyarodó útról szól, amely a végtelenség, időtállóság, örökösség érzését kelti, tehát a természet örök jelleget kívánja érzékeltetni.

A szimbólum közepén pázsitzöld alapon, három domb közé ergonomikusan, a vidéki tájra jellemző kanyargózó utat találunk, az augusztusi kék égbolt és egy ragyogó aranyalma alatt igyekszik éreztetni azt a hatást, amit ezeken a tájakon érezhet, átélhet a szemlélő.

Az aranyalma és jól meghatározott sugarai a székely kopjafa faragás néphagyományából kölcsönzött szimbólumok egyesítése.

Ekképpen testesíti meg az életet adó Gyümölcsöt, a Fényt, az Istenséget, amelyet talán az örök természetben, a dombokon túl, az út végén, vagy esetleg magunkban kell keresnünk, magunkból kell újra előcsalogatnunk.

Mindez a Titok és Szellemiség egy, az út által formált Fa képében tükrözi, az ősiséget, a hagyománytisztelet, amely az igaz székely emberek nemes egyszerűségében érezhető, valamint utal  arra a székely szólásra, mely szerint: „a gyümölcs a fán terem és ha le is esik, remélhetőleg nem esik messze a fájától”.

Nyomtatás

Viselkedés etikett a Gyümölcsúton

Írta: admin. Posted in Uncategorised

Azért, hogy az Udvarhelyszéki Gyümölcsút által érintett falvak és tájak ne sérüljenek a látogatások során, elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a következő javaslatok betartását:

 • A természetben, illetve a falvakban csendesen járjunk-keljünk ügyelve arra, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk meg a természet és a helyi közösség mindennapjait.
 • Tartsuk tiszteletben a helyi szokásvilágot, alázattal forduljunk a környék megismeréséhez.
 • Fotó illetve videó készítése során kérjük ki a helyiek jóváhagyását.
 • A gazda engedélye nélkül ne fogyasszunk a magántulajdonban lévő gyümölcsösök terméseiből.
 • A gazda beleegyezésével történő gyümölcskóstoláskor fokozottan figyeljünk a fák épségének a megőrzésére.
 • Tartsuk tiszteletben a magántulajdont.
 • A kaszálók és a szántóterületekre való tekintettel ne térjünk le a kijelölt útvonalról;
 • Az általunk termelt szemetet vigyük magunkkal és az erre a célra felállított gyűjtőkbe helyezzük el.

Miért figyeljünk mindezekre, és sok egyébre?

Mert ha nem tartjuk tiszteletben, akkor közvetve, vagy közvetlenül éppen  azoknak a helyi értékeknek a károsodásához járulhatunk hozzá, amiért ellátogattunk e vidékre.

Gyümölcsút térkép

Bejelentkezés