Tipărire

Drumul fructelor

Scris de admin. Posted in Uncategorised

Mintea nu li s-a dat omului ca să domine natura, ci să înveţe cum s-o urmeze şi cum să i se supună.

(Eötvös József)

Cu toate că aceste cugetări ale lui Eötvös József le-am găsit mai târziu, totuși când am proiectat traseul Drumului Fructelor, instictul ne-a ghidat în spiritul celor de mai sus. Drumul Fructelor din regiunea Odorhei este o concepție tematică, este de fapt un traseu turistic de parcurs cu bicicleta, care are o lungime de aproximativ 75 km. Trece prin teritoriile a 14 de localități care aparțin de 5 comune. Localitățile sunt: Păuleni, Firtușu, Inlăceni, Firtănuș, Cehețel, Turdeni, Tărcești, Bențid, Păltinis, Lupeni, Bisericani, Morăreni, Cireșeni și Forțeni. De-a lungul traseului turistic de 75 de km turistul este îndrumat prin intermediul inscripțiilor conținând litera C și un măr galben auriu, respectiv prin 21 de panouri informative și 86 de indicatoare de direcție. Pomicultura tradițională are un trecut bogat în toată regiunea Odorheiului. Fiind o zonă favorabilă pentru cultivarea pomilor fructiferi, pe vremuri pomicultura a reprezentat o importantă sursă de alimentație, de venituri și de schimb de mărfuri, iar în zilele noastre încep să să se reaprecieze și să capete o importanță din ce în ce mai mare produsele locale, alimentele curate din fructe. Drumul Fructelor dorește să-și asume un rol în a atrage atenția la: a sosit vremea schimbărilor, trebuie să păstrăm valorile noastre existente, dar să înființăm din nou livezi, să trăim și să acționăm în spirit conștient…

Tipărire

Stimate Vizitator!

Scris de admin. Posted in Uncategorised

Pagina web tocmai descoperită de către Tine este rezultatul inițiativei Asociației „Societatea de Geografie Vulticulus”, și prezintă Drumul Fructelor din  Regiunea Odorhei.

În cele ce urmează Vă relatăm despre această inițiativă, despre cei 75 de km, despre cele 14 sate implicate, pentru a Vă ajuta să vă creați o viziune generală.

Povestea noastră  începe în 2009, odată cu demararea proiectului „Fructele Tradițiilor (FRUTRAD)”, implementată de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă din Odorheiu Secuiesc. În cadrul proiectului finanțat de către Guvernul Norvegiei s-a început atunci un curs de pregătire în domeniul pomiculturii, la care s-a așteptat înscrierea fermierilor din Regiunea Odorhei, și nu degeaba!

M-am prezentat și eu la acest curs, și pe parcursul lui, la anumit moment unul din lectorii noștri a emis ideea strălucitoare, că interconectarea pomiculturii cu turismul nu numai că ar fi posibilă, dar poate aduce niște beneficii semnificative.

Nu am uitat această idee, l-am purtat în suflet o perioadă de timp. Asta deoarece încă nu am absolvit secția Geografia turismului de la Facultatea de Geografie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Pe parcurs această idee a devenit o concepție binefăcătoare, înflorită din teoria îmbinării traseului biciclist cu valorile culturale și naturale ale comunităților, cu ameliorarea situației economice și al bunăstării acestora, în spiritul sustenabilității și al iubirii față de natură.

Inițial  Drumul Fructelor l-am dorit a fi numai un plan mai pragmatic al proiectului de diplomă, la care tocmai lucram. Însă Fundația Civitas mi-a oferit oportunitatea transpunerii lui în realitate, odată cu lansarea unui concurs în tematica pomiculturii tradiționale, așteptându-se la cât mai multe idei de mobilizare și de sensibilizare, exprimate în proiecte bune.

Am făcut cunoștință cu Asociația „Societatea de Geografie Vulticulus”, iar cu ajutorul profesorului conducător de lucrare de diplomă am elaborat detaliile și am depus proiectul nostru la Civitas.

Pe lângă celelalte propuneri de proiecte interesante înaintate, dar cu un impact poate mai mic, i-am surprins prin noutatea și oportunitatea ideii exprimate de noi, iar ei au ținut - atât în timpul evaluării cât și pe parcursul implementării proiectului - să ne mobilizeze pentru continuarea și perfecționarea proiectului în viitor.

Pentru implementarea proiectului s-a format o echipă entuziastă, compusă la început din 3 persoane, care au dat tot ce au avut mai bun în ei pentru realizarea Drumului Fructelor:

 • Kilyén Barna, președintele organizației, care și-a asumat sarcina de a efectua muncile legate de planul de marketing, design și proiectarea panourilor de îndrumare;
 • Magyari Attila și cu mine ne-am ocupat de organizarea muncilor de teren, culegerea de date și informații, explorarea valorilor comunităților, proiectarea logo-ului, redactarea textelor, respectiv contactarea persoanelor cheie din respectivele comunități.

Dintre studenții secției Geografia turismului ne-au ajutat mulți, participând ca voluntari serioși la redactarea textelor, digitalizarea hărții și efectuarea corecturilor, respectiv prin observațiile lor valoroase. Ei au fost controlorii calității, și la ei aș mai adăuga ajutorul primit și răbdarea manifestată de către câțiva dintre profesorii noștri. Sincere mulțumiri tuturor!

\r\n

În cele ce urmează dorim să trecem în revistă cei mai importanți pași ai implementării, în ideea să-i ajutăm și pe alți, ca pe baza experienței acumulate de noi să-și ducă la capăt cu succes proiecte cu scopuri asemănătoare. Cu toate că prezentăm aici numai principalele experiențe acumulate, totuși oferim sprijinul nostru tuturor acelora, care activează în domenii identice sau asemănătoare, poate și pentru că în anumite faze ale muncii și nouă ne-ar fi venit bine părerea altora:

 • Proiectarea logo-ului, redactarea prezentării proiectului;

Despre logo puteți afla mai multe în submeniul Istorie siglă. Prezentarea ne-a fost un instrument important, mai ales la muncile de teren. L-am înmânat cu plăcere tuturor, care s-au interesat de acțiunea noastră. 

 • Contactările persoanelor, interviurile, deplasările în teritoriu, măsurătorile GPS;

Aceste acțiuni trebuie gândite cât mai bine din punctul de vedere al organizării și al  cheltuielilor. Am consumat mult carburant din cauza că am ignorat aceste aspecte, când ne-am deplasat în teritoriu.

 • Identificarea și contactarea sponsorilor;

Într-un proiect cu astfel de caracteristici este important ca întreprinzătorii locali să înțeleagă, că nu se urmărește un scop cu interese personale, și trebuie să-i convingem să se simtă responsabili într-o anumită măsură în a susține proiectul, fie și cu o contribuție mai timidă. Am constatat, că dacă aduni multe ajutoare mici, rezultatul poate fi mare. Mulțumim și pe această cale tuturor celor care ne-au ajutat!

 • Prelucrarea datelor și al surselor, redactarea textelor, traducerile;

Este important, ca la procesul realizării textelor să participe și o a doua persoană, cu rolul de a face corecturile necesare. Dacă publicațiile se editează în mai multe limbi, efectuarea traducerilor trebuie încredințate unor traducători exigenți și stabili. De preferință să lucrăm cu un singur traducător, astfel părțile textului nu vor diferi prin stil și calitate.

 • Proiectarea panourilor indicatoare, pre-tipărire;

În urma unei tipăriri de probă ies la iveală multe detalii mărunte (aspectul imaginilor, forma caracterelor utilizate, cum arată culorile, cum se prezintă nuanțele etc.) Să nu ezităm s-o facem!

 • Tabăra de muncă;

La organizarea unei asemenea tabere, concepută cu scopul amenajării traseului, putem să ne gândim la invitarea voluntarilor din diverse locuri. În cazul nostru echipa de voluntari a fost compusă mai ales din studenți, însă foarte mulți localnici ne-au ajutat la vopsirea marcajelor și la montarea panourilor indicatoare.

Este important, ca mai ales la efectuarea muncilor de vopsire să ai parte de vreme bună, de căldură. Trebuie deci să stabilești din timp echipele pe traseu, și să-le comunici clar scenariul de urmat. Toate acestea îmbunătățesc  foarte mult eficiența.

Pofta de muncă crește, dacă contribui cu mici atenții. Căci nu este un lucru ușor să parcurgi zilnic până și 20 de km, și să și vopsești traseul pe parcurs.
Există asemenea cheltuieli, și este indicat să le incluzi în bugetul proiectului.

 • Conferința de presă;

Să nu ne gândim la un eveniment grandios. Totuși este de dorit să aibă loc, căci este singura posibilitate, ca publicul larg să facă cunoștință cu preocupările noastre.

Să fim atenți să ne exprimăm bine, să fim simpli dar originali. Să fim ospitalieri și să oferim ceva ce atrage interesul legat de temă. În cazul nostru le-am oferit participanților la conferința de presă o mică degustare compusă din: gemuri tradiționale, gogoși, vin de casă și pălincă de fructe.  

 • Pliante, pagină web

La conceperea pliantelor am acordat atenție ca ele să fie ușor manevrabile și utilizabile, și să fie concise. În plus am dorit să aibă un aspect interesant și să fie cu un caracter unic.

Dorim să mulțumim tuturor acelora, care ne-au sprijinit. Pentru răbdarea lor, pentru timpul lor alocat, pentru ajutorul lor spiritual și/sau material, ori pentru bunăvoința manifestată, când am cutreierat satul lor. De asemenea acelora, care ne-au ajutat cu informații pentru depășirea greutăților întâmpinate.

Ne străduim să răsplătim acest ajutor prin munca și truda noastră.

În încheiere credem, că povestea noastră va deveni și mai întreagă, dacă și Tu dorești să faci cunoștință cu noi, să ne cunoaștem reciproc.

În cazul în care cauți senzațiile trăite și împărtășite de către noi, precis ne vom întâlni!

Acest site tocmai asta urmărește, să ajute soarta ca să-i apropie pe cei care gândesc la fel!

Bándi Ferenc

Tipărire

Istorie siglă

Scris de admin. Posted in Uncategorised

Am dorit să concepem și să realizăm un logo, care fără nici o explicație suplimentară sugerează întreaga Spiritualitate a Drumului Fructelor. 

Această Spiritualitate se referă la o cale, care se întoarce către interiorul lui, și care creează astfel impresia infinitului, al  dăinuirii  și veșniciei în timp, deci dorește să ne sugereze aspectul veșniciei naturii.

În mijlocul imaginii, pe un fundal având culoarea pajiștii proaspete, observăm trei coline, între care drumul șerpuiește ergonomic, ca și în meleagurile noastre. În partea superioară vedem bolta cerească de august și un măr de aur strălucitor, care doresc să exemplifice impresiile de care privitorul poate avea parte, le poate simți. Mărul de aur, împreună cu razele lui bine definite, reprezintă reunirea simbolurilor preluate din tradiția meșteșugărească a cioplirii  stâlpurilor funerare secuiești.

Astfel materializează logo-ul Fructul dătător de viață, Lumina, Divinitatea, pe care trebuie să le descoperim poate în natura eternă, dincolo de coline – la capătul drumului, sau să le căutăm în noi, și trebuie le aducem încă odată la viață.

Această Taină și Spiritualitate ia conturului final al Pomului, format de curba Drumului. Pomul reflectă vechimea, respectarea tradiției, care se pot percepe din simplitatea nobilă a secuiului autentic. Și este o bună asociere pentru zicala noastră: „fructul crește în pom, și chiar dacă cade, sperăm să nu cadă prea departe de el”.

Tipărire

Etica comportamentului la parcurgerea Drumului Fructelor

Scris de admin. Posted in Uncategorised

Pentru ca în timpul parcurgerii Drumului Fructelor să nu cauzăm daune satelor și peisajelor străbătute, considerăm absolut importantă conformarea cu sugestiile următoare:

 • Să umblăm fără zgomot în natură, respectiv în localitățile atinse, având grijă să deranjăm cât mai puțin viața lor de toate zilele.
 • Să respectăm lumea obișnuințelor locale, să avem stimă față de ele când suntem  preocupați cu cunoașterea meleagului.
 • Dacă dorim să facem înregistrări foto sau video, să cerem acordul localnicilor.
 • Să nu luăm din fructele livezilor aflate în proprietate personală fără consimțământul  gospodarului.
 • Când suntem în livada gospodarului pentru a degusta fructele, să nu cauzăm prejudicii pomilor, să avem grijă de ele.
 • Să respectăm drepturile de proprietate privată.
 • La parcurgerea Drumului, să nu ne abatem de la el când ajungem la fânețe și pășuni, să menținem traseul.
 • Deșeurile să nu fie aruncate, să le purtăm până la primul loc de colectare.

Și de ce să fim atenți la toate acestea, și la multe altele?

Deoarece dacă nu facem așa, atunci în mod direct sau indirect contribuim la deteriorarea tocmai acelor valori locale, pentru care am ales să venim în aceste ținuturi.

Autentificare